Nowoczesny słownik angielsko-polski

aktynoterapia

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

terapia światłem ultrafioletowym

Wordnet angielsko-polski


1. ( (medicine) the treatment of disease (especially cancer) by exposure to a radioactive substance)
napromieniowanie, napromienienie
synonim: radiotherapy
synonim: radiation therapy
synonim: radiation
synonim: irradiation

2. ( (medicine) the treatment of disease (especially cancer) by exposure to a radioactive substance)
radioterapia, promieniolecznictwo: : synonim: radiotherapy
synonim: radiation therapy
synonim: radiation
synonim: irradiation

Słownik techniczny angielsko-polski

światłolecznictwo n