Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) sport zaserwować komuś piłkę nie do odebrania; sport trafić do dołka za pierwszym uderzeniem; pokonać kogoś bez trudu; zdać coś celująco;
ace out - (Phrasal Verb) wykiwać kogoś; mieć farta; pokonać, zwyciężyć;

(Noun) as, tuz; jedynka, oczko; sport as serwisowy; as, tuz; as lotnictwa;
hold all the aces - mieć wszystkie atuty w ręku; mieć silną pozycję;
flying ace - (Noun) as lotnictwa;
ace at sth - mistrz/as czegoś, osoba znakomita w jakiejś dziedzinie;
have an ace up one’s sleeve - trzymać/mieć/chować asa w rękawie;
within an ace of - o włos od;
play one’s ace - wyciągnąć asa z rękawa, zagrać asem, pozbyć się najlepszej karty;

(Adjective) super, świetny, najwyższej klasy, doskonały, znakomity;
ace pilot - as pilotażu;
ace driver - mistrz kierownicy, znakomity kierowca;
ace player - znakomity zawodnik;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(card) as.
2.
(pilot, etc.) as.
3.
within an ~ of o włos od (czegoś)
ace up one's sleeve as z rękawa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

as, (w tenisie) as serwisowy, (pot.) doskonały, znakomity
within an ~ of o włos od, na krawędzi

Nowoczesny słownik angielsko-polski

super

najwyższej klasy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ACE (enzym konwertazy angiotensyny)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

skr. automatic check-out equipment

s as, doświadczony pilot bojowy
pilot, który zestrzelił co najmniej pięć samolotów przeciwnika
~ of aces as asów
~ of the base as bazy, najlepszy pilot w jednostce

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

(r) /eIs(Ace bandage (r) ) n Bandaż His torso engulfed in Ace bandages (Cały jego tors pokryty był bandażami) - Daily News of Los Angeles (2001) Garry Marshall wears an ace bandage on his arm (Garry Marshall ma na ramieniu bandaż) - Birmingham News (2001)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OCZKO

TUZ

Wordnet angielsko-polski

(of the highest quality
"an ace reporter"
"a crack shot"
"a first-rate golfer"
"a super party"
"played top-notch tennis"
"an athlete in tiptop condition"
"she is absolutely tops")
topowy
synonim: A-one
synonim: crack
synonim: first-rate
synonim: super
synonim: tiptop
synonim: topnotch
synonim: top-notch
synonim: tops (p)


1. (one of four playing cards in a deck having a single pip on its face)
as


2. (someone who is dazzlingly skilled in any field)
as, tuz: : synonim: adept
synonim: champion
synonim: sensation
synonim: maven
synonim: mavin
synonim: virtuoso
synonim: genius
synonim: hotshot
synonim: star
synonim: superstar
synonim: whiz
synonim: whizz
synonim: wizard
synonim: wiz

3. (the smallest whole number or a numeral representing this number
"he has the one but will need a two and three to go with it"
"they had lunch at one")
jedynka: : synonim: one
synonim: 1
synonim: I
synonim: single
synonim: unity

4. (a serve that the receiver is unable to reach)
as serwisowy: :

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a dollar (US) - dolar

Słownik audio-video Montevideo

nazwa komputerowego sprzętu do montażu wideo firmy Ampex

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

niezrównany, najlepszy, wspaniały

baks, dolec, zielony, jednodolarówka (banknot jednodolarowy)

zdać egzamin na piątkę/ bez kłopotu / śpiewająco

"
as"
, "
supermen"
, "
spec"
(sarkastycznie o nieudaczniku)

skręt z marihuany

proch, drag (narkotyki)

pokonać kogoś/ coś, prześcignąć kogoś/ coś, wyprzedzić kogoś/ coś
wymanewrować kogoś/ coś, przechytrzyć kogoś/ coś

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dosł.i przen. as
~, air - as lotniczy
~, fighter - as lotnictwa myśliwskiego
~, flying - as lotniczy
~, highest scoring - as posiadający największą ilość zestrzeleń
~ of the war - as czasów wojny
~, panzer - as czołgowy, znakomity czołgista

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The ace of the green baize finally succumbed to the throat cancer that he had been battling for several years.

www.guardian.co.uk

Part Biggles, part Captain Flashheart and part Doc Brown, Wallis's life as an inventor and flying ace has seen his involvement in all kinds of historic moments from the 20th century - the second world war, the hunt for Lord Lucan, the atom bomb, the Loch Ness monster, the cold war and the invention of Concorde.

www.guardian.co.uk

Moreover, some innocently untattooed people in the yoga class - who would otherwise be totally ace at balancing - find the light of self-satisfaction that radiates off their classmates' tattoos is so blinding they topple over.

www.guardian.co.uk

Not the earlier stuff, of course: Love Game, Just Dance, Eh Eh - to love those is to love watered-down rehashes of those famous titans of the musical world, Whigfield and ace of Bass.

www.guardian.co.uk

So what exactly do I get if you ace me?
Więc co dokładnie zyskam, jeśli mnie zaliczysz?

I can ace the math and still not get 900.
Mogę to wziąc na siebie i nadal nie dostać 900.

He was the ace, and I wasn't too bad, either.
On był asem i w każdym razie, nie było tak źle.

There is one man who might be the ace up our sleeve.
Znam kogoś, kto może być naszym asem z rękawa.

You must always be ace, king and jack, my dear.
Zawsze musisz być asem, królem i waletem, mój drogi.

And that's a good thing 'cause I always ace my finals.
I to jest dobra rzecz, bo ja zawsze zaliczam moje egzaminy końcowe.

An understanding of this problem area is a clear ace that the new Presidency holds.
Rozumienie tej problematyki jest oczywistym atutem nowej prezydencji.

Brighton was going to court with the Ace and that.
W Brighton było 0K, pójście do sądu z Asem i to.

Keep it up, ace, I'll get you in under five.
Tak trzymaj asie, to cię wkręcę.

Rico, tell me you still have an ace up your sleeve.
Rico, powiedz, że wciąż masz jakiegoś asa w rękawie.

Now, this is Rachel and she's our ace in the hole.
To jest Rachel, jest naszym asem w w rękawie.

You think you should still be in third there, ace?
Wciąż sądzisz, że powinieneś być w opozycji?

Ace lived long enough to know he was right.
Żył na tyle długo aby się przekonać że miał rację.

Big Mouth gave you an ace in that poker game, huh?
Big Mouth dał ci wtedy w tej grze asa, co?

I put an ace in it every time I kill a man.
Dodaje do niej asa za kazdym razem, jak kogos zabije.

Someone spit in your f ace when you first came to campus?
Ktoś napIuł ci w twarz, gdy pojawiłeś się na campusie?

Nobody's that cool under pressure,unless they got an ace up their sleeve.
Nikt nie jest tak spokojny ,chyba że chowa asa w rękawie.

They're a top team and the coach is ace. Εxcellent.
Są czołową drużyną... ...i trener jest asem.

And the betting ace? He hasn't placed a bet for six months.
a jak tam zakłady? nie grałem przez sześć miesięcy.

So, a real message of hope and good cheer from Roland, an ace guy!
Tak, to prawdziwe przesłanie nadziei i uściski od Rolanda, Wielkiego człowieka!

Although the joker could turn out to be the ace in the pack.
Chociaż joker może się okazać asem w talii.

You are my ace in the hole, as we say in America.
Jest pan moim asem w rękawie, jak mówimy w

I'm sure you're a real ace at whatever it is that you do do.
Jestem pewien, że jesteś prawdziwym asem w tym, co robisz.

Our ace in the hole stashed at the meeting spot.
Mamy asa w rękawie, który znajduje się w miejscu spotkania.

See, ironically, I'm bound by this court order that your ace attorney got.
Jak na ironię, wiąże mnie postanowieniesądu, które uzyskała twoja świetna prawniczka.

I'm not sure what four ninesdoes, but the ace, I think, is pretty high.
Nie jestem pewien co znaczą 4 dziewiątki, ale z asem to chyba nieźle.

He doesn't know about the ace up your sleeve.
Nie wie, że masz jeszcze asa w rękawie.

Ah, this is not a computer cord kind of purse, ace.
To nie torebka na kable komputerowe, asie.

You were always an ace at this range, center mass grouping, perfect sight picture.
Zawsze byłaś asem z takiej odległości, trafiałaś w sam środek, idealnie celowałaś.

I would really like us to have an ace in our hands, a good card up our sleeves.
Naprawdę chciałabym, abyśmy dysponowali asem w dłoni i dobrą kartą w rękawie.

He's an ace in the war against the Kaiser.
Jest asem w wojnie przeciw Kaiserowi.

The anima shelter is like my home it's a very nice p ace.
Schronisko dla zwierząt jest dla mnie jak dom ...to bardzo miłe miejsce

I'd always been an ace at rolling a joint.
Zawsze byłem mistrzem w zwijaniu skrętów.

I have my interview on Monday, and I'm going to ace it.
W poniedziałek mam rozmowę kwalifikacyjną... i zaliczę to.

But you turned out to be the ace.
Ale ty okazałeś się być asem.

With Ace, nobody ever got a free ride, even Ginger.
U niego nikt nie miał taryfy ulgowej, nawet Ginger.

Oh, Ace wants to get into the game.
Ace chce wejść do gry.

Give me an ace and I'il start another war.
Daj mi asa, a zacznę nową wojnę.

Ace Hanna'd be proud of the way you think.
Ace Hanna byłby z ciebie dumny.

They will not ace me out of this.
One mnie z tego nie wykiwają.

We'll get you to ace that next test, Jules.
Sprawimy że następny test zdasz najlepiej na roku, Jules.

You had the ace the whole time? - Not that one...
Miałeś asa cały czas? - nie że jeden...

We're the only ones that saw it, and that, honey, is our big ace.
Jesteśmy jedynymi osobami, które to widziały... ...i to, stary, jest nasz wielki plus.

I came to you because I wanted an ace on this. The best.
Przyszłam do ciebie, bo chciałam, aby zajął się tym najlepszy gracz.

Maybe I got an ace up my sleeve.
A może mam asa w rękawie.

We have one more ace up our sleeve.
Mamy jeszcze jednego asa w rękawie.

You must have an ace up your sleeve.
Musisz mieć jakiegoś asa w rękawie.

Hey, Ace, what happened to that buddy of yours?
Hej, Ace, co się z stało z twoim kolegą?

Not that this ace after a military academy.
Nie jak ten as po szkole wojskowej.

Look. Look, there he is, black as the ace of spades!
Spójrz, spójrz, tam jest, czarny jak As pik!