Wordnet polsko-angielski

(the doctrine of an absolute being)
absolutism

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

absolutism

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C absolutism

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m absolutism

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m absolutism

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

polit. absolutism

Nowoczesny słownik polsko-angielski

absolute monarchy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Cytuję: "Pomiędzy dwoma biegunami powszechnego konsensusu i przywództwa kilku rządów, Europa stworzona została w sposób, który można by określić mianem "oświeconego absolutyzmu”.
I quote: 'Between the two poles of popular consensus and the leadership of a few governments, Europe has been created by a method that could be defined by the term "enlightened despotism”'.

statmt.org