Słownik internautów

abonent

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Abonenci winni mieć zapewnione prawo do pełnej informacji o wszelkich ograniczeniach w dostępie do legalnego oprogramowania.
Licence holders should be assured of the right to full information on all restrictions concerning access to legal software.

statmt.org

Zamiast tego należy wzmocnić konkurencję, a konstruowanie urządzeń końcowych abonenta, dzięki którym można korzystać z usług tylko jednego operatora nie powinno być dozwolone.
Instead, competition needs to be given a boost, and data terminal equipment on which you can only listen to one operator should not be allowed to be made.

statmt.org