Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) paskudztwo, okropność, ohyda, obrzydlistwo, potworność; odraza, abominacja, nienawiść, wstręt, obrzydzenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
U (detestation) wstręt, odraza.
2.
C (detestable thg) ohyda, obrzydliwość, paskudztwo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wstręt, obrzydzenie, odraza

Nowoczesny słownik angielsko-polski

świństwo

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n wstręt, obrzydzenie, odraza
przedmiot wstrętu

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WSTRĘT

ODRAZA

PASKUDZTWO

ABOMINACJA

Wordnet angielsko-polski

(hate coupled with disgust)
abominacja
synonim: abhorrence
synonim: detestation
synonim: execration
synonim: loathing
synonim: odium

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

brzydzenie się
obrzydzenie
odraza
brzydota
ohyda
wstręt

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obrzydliwość

obrzydzenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For my mouth shall utter truth; And wickedness is an abomination to my lips.
Zaisteć prawdę mówią usta moje, a niezbożność obrzydliwością jest wargom moim.

Jesus Army

Lying lips are an abomination to Jehovah; But they that deal truly are his delight.
Obrzydliwością są Panu wargi kłamliwe; ale czyniący prawdę podobają mu się.

Jesus Army

He that turneth away his ear from hearing the law, Even his prayer is an abomination.
Kto odwraca ucho swe, aby nie słuchał zakonu, i modlitwa jego jest obrzydliwością.

Jesus Army

And he said unto me, Go in, and see the wicked abominations that they do here.
I rzekł do mnie: Wnijdź, a obacz te złe obrzydliwości, które tu oni czynią.

Jesus Army

Diverse weights are an abomination to Jehovah; And a false balance is not good.
Obrzydliwością Panu dwojaki gwicht, a szale fałszywe nie podobają mu się.

Jesus Army

But nobody on Earth would level this complaint at the genuine abomination that was Channel Five's Heads Or Tails.

www.guardian.co.uk

"Recent news brings us the tragic stories of teenagers who have taken their own lives because religion tells them they are an abomination before God and who believe that their lives are doomed to despair and unhappiness.

www.guardian.co.uk

Recent news brings us the tragic stories of teenagers who have taken their own lives because religion tells them they are an abomination before God and who believe that their lives are doomed to despair and unhappiness.

www.guardian.co.uk

No longer feeling that I could only be myself in 'safe' spaces, I stopped going to 'T-friendly' mainstream gay clubs (where I was often the only T, sitting in the corner grinding my teeth as yet another musical abomination piped up), deciding that the best way to normalise my gender was to maintain as much continuity as possible with my pre-transition social life.

www.guardian.co.uk

I know exactly how you feel about that abomination in Berlin.
Stąd, dokładnie wiem co pan czuje do odrażających działań podejmowanych w Berlinie.

It is an abomination they have been allowed to breed to such numbers.
To jest wstręt, który oni byli pozwolony, by wyhodować do takich numerów.

My country will never accept such an abomination again.
Mój kraj nigdy więcej nie zgodzi się na taki skandal.

With each breath, she gives air To that abomination inside her womb.
Każdy jej oddech dodaje powietrza obrzydlistwu w jej łonie.

Muslims and Christians have united - a first in the country - to condemn this abomination.
Muzułmanie i chrześcijanie zjednoczyli siły - po raz pierwszy w tym kraju - aby potępić tę ohydę.

We cannot want to import this abomination into the EU.
Nie możemy przenieść tego horroru do UE.

You also have to convince your colleagues on the Council that protectionism is an abomination.
Musi pan także przekonać swoich kolegów w Radzie, że protekcjonizm to potworność.

I'm glad my dear departed husband James isn't here to witness this abomination.
Cieszę się, że mój drogi, zmarły mąż James, nie jest świadkiem tego obrzydliwstwa.

Fat people are an abomination in his eyes!
Grubi ludzie budzą w Jego oczach odrazę!

Some say she is an abomination of nature.
Niektórzy mówią, że jest wybrykiem natury.

Who knows why he built this one abomination?
Kto wie, czemu zbudował to paskudztwo. Jedno?

Because you're an abomination, an outrage against nature.
Bo jesteś wynaturzeniem. Obrazą natury!

In Russian eyes, the transfer of sovereignty is an abomination, not a way of securing peace.
W oczach Rosji przekazanie suwerenności to rzecz odrażająca, a nie sposób na utrwalenie pokoju.

And we know what you are, abomination.
A my wiemy jakim plugastwem ty jesteś.

A liar is an abomination before mine eyes.
Kłamca jest obrazą dla moich oczu.

They said my baby was an abomination?
Powiedzieli, że moje dziecko to obraza?

You see that unholy abomination on her head?
Widzisz to coś na jej głowie?

Trafficking in human beings is an abomination that the European Union unfortunately cannot ignore.
Handel ludźmi to paskudny proceder, którego Unia Europejska nie może niestety lekceważyć.

The demon fathered this disgusting abomination from her child!
Demon jest ojcem tej wstrętnej imitacji jej dziecka!

An abomination, in that time, didn't mean sin.
Obrzydliwość w tamtych czasach nie oznaczała grzechu.

I'il kill you and eat your heart, you abomination.
Zabiję cię i zjem twoje serce, ty wstrętna odrazo.

My baby is not an abomination.
Moje dziecko nie jest żadną obrazą.

Yet you continue with this abomination!
Teraz kontynuujesz to z tym paskudztwem!

Some people consider them an abomination.
Niektórzy uważają je za obrzydliwe.

Baron, give this little abomination to the storm. Wait for my brother, Baron.
Baronie, wydaj to diablę na pastwę burzy. Zaczekaj na mojego brata, baronie.

My father thinks she's an abomination.
Mój ojciec twierdzi, że jest obrazą.

Lead our protest against this abomination.
Musisz poprowadzić nasz protest przeciw temu zboczeniu.

And thy abomination will be in thy midst!
A twój wstręt będzie w tobie!

That flag is an abomination!
ta flaga napawa mnie obrzydzeniem!

This pope is a lecherous abomination!
Ten papież jest rozpustną obrzydliwością!

Friend or foe, strong or weak ... they will all abomination changing.
Przyjaciel czy wróg... Silny czy słaby... Wszyscy zamienią się w obrzydliwe bestie.

Babylon the Great, the mother of harlots ..and abomination of the earth.
Wielki Babilon, matka nierządnic... i obrzydlistwo ziemi.

Many of my fishermen are doing mixed fishing, and for them, discards are more than a waste and a contradiction: they are an abomination.
Wielu moich rybaków prowadzi połowy wielogatunkowe i odrzuty dla nich to więcej niż marnotrawstwo oraz sprzeczność sama w sobie: budzą u nich odrazę.

The events at Christmas, when the occupying forces interrupted mass in Rizokarpaso in occupied Cyprus, were an abomination.
Wydarzenia, które miały miejsce podczas Świąt Bożego Narodzenia, gdy oddziały wojskowe przerwały mszę w mieście Rizokarpaso na okupowanym Cyprze, są odrażające.

Meet my pet Sun-Eater. Abomination!
Oto mój pupil Pożeracz Słońc. Odraza!