Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) upodlenie, poniżenie;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

poniżenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZNIKCZEMNIENIE

PODŁOŚĆ

NĘDZA

Wordnet angielsko-polski

(a low or downcast state
"each confession brought her into an attitude of abasement"- H.L.Menchken)
degradacja
synonim: abasement
synonim: degradation

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

upodlenie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nieszczęście