Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wstręt, odraza; okropność, obrzydliwość;
abhorrence of sth - nienawiść wobec czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U wstręt, odraza

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(of) nienawiść (do)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WSTRĘT

BRZYDZENIE

ODRAZA

PRZEDMIOT NIENAWIŚCI

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

nienawiść

Wordnet angielsko-polski

(hate coupled with disgust)
abominacja
synonim: abomination
synonim: detestation
synonim: execration
synonim: loathing
synonim: odium

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

obrzydzenie; odraza