Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) upokorzenie, poniżenie, pomniejszenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U ukorzenie (się)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PONIŻENIE

UPOKORZENIE

OBNIŻENIE

Wordnet angielsko-polski


1. (a low or downcast state
"each confession brought her into an attitude of abasement"- H.L.Menchken)
degradacja
synonim: degradation
synonim: abjection

2. (depriving one of self-esteem)
poniżenie: : synonim: humiliation

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

poniżanie
poniżenie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ukorzenie