Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

abacus

Słownik architektury polsko-angielski

(m) abacus

Słownik techniczny polsko-angielski

m abacus