Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia mrównik, prosię ziemne;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

prosię ziemne

Wordnet angielsko-polski

(nocturnal burrowing mammal of the grasslands of Africa that feeds on termites
sole extant representative of the order Tubulidentata)
mrównik, prosię ziemne
synonim: ant bear
synonim: anteater
synonim: Orycteropus afer

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

mrównik