é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik uniwersalny włosko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

vt położyć, kłaść
postawić
złożyć
~ le condizioni stawiać warunki
~ fine a qc położyć czemuś koniec
~ la firma podpisać, złożyć podpis
~ il veto postawić weto

Otwarty słownik włosko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kłaść

stawiać

umieszczać

wkładać