é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik religii włosko-polskiIwona Kienzler


1. jałmużna f, wspomożenie
2. zakat m (jeden z pięciu filarów islamu)