é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik religii włosko-polskiIwona Kienzler

absyda f (gr. sklepienie, łuk, półkoliste zakończenie kościoła za ołtarzem, tradycyjnie wskazuje kierunek wschodni)