é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik religii włosko-polski Iwona Kienzler

wyrzec się wiary, wyprzeć się wiary