ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki © prof. dr hab. Lesław Zimny

spoż. Datteln pl

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

niemęskoos. Datteln