ä
ö
ß
ü
Słownik prawniczo handlowy polsko-niemiecki Anna Słomczewska

verhaftet, inhaftiert

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

przym. festgenommen

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

verhaftet

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I po około pięciu latach robienia tego zostałam aresztowana za porwanie.
Und nach fünf Jahren Deprogrammierung wurde ich wegen Entführung verhaftet.

TED

Zmieniliśmy więc z powrotem na weneryczne i zostaliśmy aresztowani.
So änderten wir es wieder zurück und wurden prompt verhaftet.

TED

Powiedziano nam, że jest to zabronione przez prawo, ale też przez tradycję, więc mogliśmy za to zostać aresztowani.
Ich habe gehört, dass sie uns aus kulturellen und legalen Gründen schon beim ersten Kleben einfach verhaften würden.

TED

Więc, urodziłem się w Południowej Afryce i moi rodzice zostali aresztowani za stawianie oporu rasistowskiemu reżimowi.
Ich bin in Südafrika geboren und meine Eltern wurden wegen Widerstands gegen das rassistische Regime inhaftiert.

TED

Niektórzy z reporterów byli aresztowani.
Einige meiner Reporter sind verhaftet worden.

TED