ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny polsko-niemiecki Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

f Arena f
przen. na ~ie międzynarodowej auf dem internationalen Schauplatz

ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ARENA

KAMPFPLATZ

Słownik architektury polsko-niemiecki

(f) Arena

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

f. Arena

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Powinna ona zapewnić wzrost spójności działań Unii na arenie międzynarodowej.
Dies dürfte den Zusammenhang der außenpolitischen Maßnahmen der Union erhöhen.

europa.eu

Rola przewodniczącego Rady Europejskiej na arenie międzynarodowej
Rolle des Präsidenten des Europäischen Rates auf internationaler Bühne

europa.eu

Ta arena, zbudowana na wzór greckiego amfiteatru, także jest miejscem ekstazy.
Wir sind Teil einer Realität, die sich von der Alltagsrealität unterscheidet, die wir gewöhnt sind.

TED

Pisali tzw. "arena rock" ballady w średnim tempie.
Live Musik ändert sich eigentlich nicht sehr viel.

TED

Celem traktatu jest także zwiększenie spójności i widoczności działań Unii na arenie światowej.
Außerdem sollen durch ihn die Kohärenz und Sichtbarkeit des Handelns der EU auf der Weltbühne gestärkt werden.

ECB