ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ARCHäOLOGISCH

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To zdjęcie przedstawia tunel archeologiczny w głównej świątyni.
Diese Aufnahme stammt aus einem archäologischen Tunnel im Haupttempel.

TED

Mam także projekt archeologiczny działający w Egipcie.
Ich habe auch noch ein archäologisches Projekt in Ägypten laufen.

TED

Tego dowodzą archeologiczne znaleziska.
Und genau das zeigen die archäologischen Aufzeichnungen.

TED