ä
ö
ß
ü
Słownik religii polsko-niemiecki

Apokalypse f, Weltuntergang m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Scena z "Czasu Apokalipsy" -- świetny film.
Eine Szene aus dem Film "Apocalypse Now" – toller Film.

TED

I tym, co się dzieje w "Czasie Apokalipsy".
Was in "Apocalypse Now" geschieht, ist wichtig für uns.

TED

(Śmiech) Przepraszam -- to był tani żart, ale chciałem znaleźć sposób odniesienia się do koncepcji rozgrywającej się apokalipsy, i pomyślałem, że mogę to zrobić w ten sposób.
(Lachen) Tut mir leid -- das war ein billiger Lacher, aber ich wollte einen Übergang zurück zum hereinbrechenden Weltuntergang finden, und ich dachte, das könnte funktionieren.

TED