ä
ö
ß
ü
Słownik prawniczo handlowy polsko-niemiecki Anna Słomczewska

Referendariat n

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

f., komp. App

m. Aufnäher

f., techn. Anwendung

f. Applikation

f., biz. Bewerbung

Anwendung

Bewerbung

App

Aufnäher

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Applikation

Praktikum

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ponadto zapewnione jest także wsparcie dla Platformy aplikacji dla kamer AXIS.
Zusätzlich wird die Unterstützung der AXIS Camera Application Platform geboten.

Axis

W sekcji „Informacje o aplikacji” kliknij przycisk Otwórz folder zawierający.
Klicken Sie im Bereich "Allgemeine Informationen" auf Beinhaltenden Ordner anzeigen.

Google

A kiedy ta chwila nadejdzie, użyje do tego celu aplikacji Windows Live Movie Maker.
Und wenn es so weit ist, werden wir dazu Windows Live Movie Maker verwenden.

Microsoft

Aby uzyskać jeszcze więcej informacji o plikach CSV, otwórz Pomoc w aplikacji Excel.
Schlagen Sie bei Bedarf weitere Informationen zu CSV-Dateien in der Excel-Hilfe nach.

Google

Używasz Aplikacji Google w Wersji profesjonalnej lub Wersji dla szkół i uczelni?
Sie verwenden Google Apps for Business oder Google Apps Education Edition?

Google