ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

APPELLATION

Polsko-niemiecki słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej z indeksem zawodów i specjalności 2009, Artur Dariusz Kubacki

Berufung f, Einspruch m, Rechtsmittel n

Słownik z zakresu kontroli finansowej polsko-niemiecki

(f) Berufung f, Einspruch m, Rechtsmittel

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

Apellation

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Berufung

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Od tej chwili do Trybunału można wnosić apelacje przewidziane w traktacie paryskim.
Von nun an nimmt dieses Gericht Klagen nach dem Pariser Vertrag entgegen.

europa.eu