ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-niemiecki

Staatsverwaltung

Słownik turystyki polsko-niemiecki

staatliche Verwaltung