ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AZETYLEN

Słownik Ekologiczny polsko-niemiecki A. Słomczewska

äthin n

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Acetylen

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Związki te, głównie metan i acetylen, przypuszczaliśmy, że mogą znajdować się na powierzchni Tytana.
Aber das vermuteten wir.

TED

Związki te, głównie metan i acetylen, przypuszczaliśmy, że mogą znajdować się na powierzchni Tytana.
Aber das vermuteten wir. ~~~ Und diese Moleküle, besonders Methan und Ethan, können bei Titans Oberflächentemperaturen flüssig vorkommen.

TED

Składa się głównie z azotu, który również i tu wdychamy, z domieszkami argonu, metanu i innych związków organicznych takich jak etan i acetylen.
Die Atmosphäre besteht hauptsächlich aus molekularem Stickstoff, wie hier im Raum, außer dass die Atmosphäre voll ist von einfachen organischen Materialen wie Methan, Propan und Ethan.

TED