ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

abstrakt

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Eines meiner großen Bedenken ist, dass heutzutage Regeln und Grundsätze zu abstrakt werden.
Martwi mnie, że obecnie w polityce, w różnych rozwiązaniach jest za dużo abstrakcji.

TED

Es ist eine objektive Wahrheit über die Form der Zwei, die abstrakte Form.
To obiektywna prawda o naturze dwójki, jej abstrakcyjnej formie.

TED

Es ist nicht abstrakt; es ist die Interaktion mit der Umgebung.
Chodzi o interakcję ze środowiskiem, a nie wyrwaną z kontekstu komórkę.

TED

So, und an diesem Projekt hier arbeitete ich mit dem genialen abstrakten Vokalisten Jaap Blonk.
Nad następnym projektem pracowałem wspólnie ze wspaniałym “abstrakcyjnym” wokalistą, Jaapem Blonk.

TED

ELA: Hiermit kann man ziemlich abstrakte Konzepte ableiten.
ELA: Można dojść do całkiem abstrakcyjnych koncepcji z takimi rzeczami.

TED