à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) vol, (m.) pillage, (m.) dépouillement~ przy współudziale - (m.) pillage enbande~ sklepów - (m.) pillage de magasins~ z włamaniem - (m.) vol pareffraction~ zwłok - (m.) détroussement descadavres