à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) objet, (m.) sujet~ budownictwa powszechnego - (m.) édifice de construction générale~ cywilny - (f.) construction civile~ inwentarzowy - (f.) unité d’inventaire~ i roboty budowlane - (f.) structureset travaux de construction~ latające - (m.) objets volants~ pływające - (m.) objets flottants