à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

acquis~ prawo - (m.) droits acquis~ przez urodzenie prawo - (m.) droitacquis par naissance, (m.) droit inné