à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik polsko-francuskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IMMIGRANT

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

immigré, d’immigration, de l’immigration~ pracownik - (m.) travailleurimmigré~ siła robocza - (f.) main d’oeuvreimmigrée~ urząd - (m.) office d’immigration