à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) recherche, (f.) vérification, (m.) examen~ bilansu, jakości - (f.) vérification descomptes, (m.) audit~ bilansu przez biegłego - (f.) vérificationdes comptes par le vérificateur/un expert~ ciała - (m.) examen corporel~ dokładne - (m.) examen approfondi~ kasy - (m.) examen de liquide~ marketingowe - (m.) examen demarketing~ marketingowe terenowe - (m.) "
fieldresearch"
, (f.) recherche/ (f.) étudesur le terrain~ naukowego wyniki - (m.) résultatsd’examen scientifique~ poddawany badaniu - soumisà l’examen~ przeprowadzający - (m.) auditeur~ psychologiczne - (m.) examenpsychologique~ reklamowe - (f.) recherche de publicité~ wstępne zgłoszenia - (m.) examenpréliminaire d’une demande~ zewnętrzne ciała - (m.) examendes lésions externes~ zgłoszenia patentowego - (m.) examend’une demande de brevet~ zgłoszenia w celu rejestracji znaku - (m.) examen de la demanded’enregistrement d’une marque

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-francuski

recherches pl, analyse