à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) asile~ dyplomatyczny - (m.) asilediplomatique~ odmówić azylu - refuser l’asile~ polityczny - (m.) asile politique~ prawo - (m.) droit d’asile~ prosić o azyl - demander asile~ przyznanie - (f.) attribution d’asile~ udzielenie azylu - (m.) octroi d’asile~ udzielić azylu - donner asile