à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) auteur, (m.) créateur, (m.) écrivain~ kryminału - (m.) auteur d’un policier~ prawa autora - (m.) droits d’auteur