à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) avortement~ przeprowadzić - avorter~ sztuczne poronienie - (f.) interruptionvolontaire de grossesse (I.V.G.) ~ wywołane poronienie - (f.) interruptionprovoquée~ z przyczyn socjalnych - (m.) avortementpour les raisons sociales