Wordnet polsko-angielski

(a young upwardly mobile professional individual
a well-paid middle-class professional who works in a city and has a luxurious life style)
yuppie
synonim: yuppi
synonim: japiszon

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc (młody, wielkomiejski przedstawiciel wolnego zawodu) yuppie
young urban professional

Nowoczesny słownik polsko-angielski

yuppy

yuppie