Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Yellowstone

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

W przeliczeniu na jednostkę powierzchni, Manhattan miał więcej typów ekosystemów na hektar, niż park Yosemite, Yellowstone, Ambaselli.
On a per-area basis, Manhattan had more ecological communities per acre than Yosemite does, than Yellowstone, than Amboseli.

TED

Tam mocno się nagrzewa i mocno nasyca minerałami, zmienia kierunek i zaczyna wracać na powierzchnię, tryskając z ziemi jak gejzer w Yellowstone.
In fact, this whole area is like a Yellowstone National Park with all of the trimmings.

TED

W zasadzie cały ten obszar jest jak Yellowstone, z najdrobniejszymi szczegółami. ~~~ Ten płyn hydrotermalny ma temperaturę od 315 do 370 stopni Celsjusza.
And this vent fluid is about 600 or 700 degrees F. The surrounding water is just a couple of degrees above freezing.

TED

Tworząc w 1872 roku Park Narodowy Yellowstone, Stany Zjednoczone zainicjowały system parków narodowych, najlepszy pomysł w historii tego kraju, jak mówią niektórzy.
And in 1872, with Yellowstone National Park, the United States began establishing a system of parks that some say was the best idea America ever had.

TED

Did you ever go hunting and see a grizzly hug a guy to death?
Byłaś kiedyś w Yellowstone i widziałaś grizzly duszącego faceta na śmierć?

Honey we just flew to Yellowstone and back.
Kochanie, dopiero co polecieliśmy do Yellowstone i z powrotem.

The magma chamber under Yellowstone has the capacity of 25000 cubic kilometres.
Komora magmowa pod parkiem Yellowstone ma... pojemność 25000 kilometrów sześciennych.

Now who says there are no rides at Jellystone?
Kto powiedział, że nie jest to ekscytujące w Yellowstone.

Oh, yeah, because it's mosquito season in Yellowstone.
Tak, wiem, że w Yellowstone jest teraz pełno komarów.

Only people living within a 1 00km radius of Yellowstone had been evacuated.
Tylko ludzie mieszkający w odległości 100 km... od Yellowstone zostali ewakuowani.

Oh yeah, cause it's mosquito season in Yellowstone.
No tak, mamy sezon na komary w Yellowstone.

Zone 1 represents 1 00km radius around Yellowstone.
Strefa 1 przedstawia teren 100 km wokół Yellowstone.

Yellowstone Call me when you know something. Yes Sir.
Zawiadom mnie, kiedy dowiesz się czegoś w Yellowstone.

Is there or is there not a magma chamber underneath Yellowstone National Park?
Czy pod parkiem Yellowstone, jest komora magmowa?

And one day, someday, Yellowstone will erupt again.
I pewnego dnia, kiedyś, Yellowstone znowu eksploduje.

Our car broke down once in Yellowstone.
Kiedyś zepsuł się nam, samochód w Yellowstone.

Maybe we can go to Yellowstone on the way home.
Może wstąpimy do Yellowstone w drodze powrotnej?

I tried to find our old spot at Yellowstone.
W Yellowstone próbowałem odnaleźć nasze stare miejsce.

Dr. Helmsley goes to Yellowstone to gather more information.
Dr Helmsley leci do Yellowstone żeby zebrać więcej danych.

Joe Foster at Homeland and keep trying the Yellowstone Field Office.
Joe Foster'em i próbuj z biurem w Yellowstone.

Me, too, on Yellowstone Blvd.
Ja też mam coś takiego, na Yellowstone Boulevard.

I was bitten by a bear in Yellowstone Park.
Zostałem ugryziony przez niedźwiedzia w Parku Yellowstone.

Look have you ever actually been to Yellowstone?
Czy ty wogóle byłeś w Yellowstone?

The first at Yellowstone and the biggest.
Pierwszej w Yellowstone i największej.

I met a guy in Yellowstone crazy.
Spotkałem pewnego szaleńca w Yellowstone

Hey! I s Adrian Helmsley. We met at Yellowstone.
Mówi Adrian Helmsley, spotkaliśmy się w Yellowstone!

According to the latest information
Według najnowszych danych z Yellowstone...

Daddy. Daddy, over there. --to send all of Yellowstone into outer space?
Tato, tam. ...wysłać całe Yellowstone w przestrzeń kosmiczną?

So in conclusion, we know where Yellowstone is for NorthAmerica; it's off our coast.
Zatem, podsumowując, wiemy, gdzie jest Yellowstone wAmeryce Północnej. Jest daleko od brzegu.

She was ranger of the month at Yellowstone.
Była Strażnikiem Miesiąca w Yellowstone.

Yellowstone, Arcadia, Blue Ridge, Mohave report final jettisons.
Yellowstone, Arcadia, Blue Ridge, Mohave zgłaszają ostatnie odstrzelenia.

This is Brickleberry versus Yellowstone.
Brickleberry kontra Yellowstone.

Yellowstone National Park.
Park Narodowy Yellowstone

Daddy, go! ...send all Yellowstone into space.
Tato, tam. ...Park Yellowstone w przestrzeni kosmicznej...