Wordnet polsko-angielski

(water travel for pleasure)
boating, yachting
synonim: jachting

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

patrz jachting