Wordnet polsko-angielski

(club that promotes and supports yachting and boating)
yacht club, boat club
synonim: jachtklub

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

patrz jachtklub