Nowoczesny słownik polsko-angielski

VGA

Video Graphics Array