Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Verdun

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

W dniu 11 listopada - w 90. rocznicę zakończenia I Wojny Światowej - zostaliśmy również zaproszeni na obchody do Verdun.
On 11 November, 90 years after the end of the First World War, you also invited us to a remembrance service in Verdun.

statmt.org

You and your men will rejoin the Verdun sector.
Ty i twoi ludzie dołączą do sektora Verdun.

My husband and my brother died at Verdun.
Mój mąż i brat zginęli pod Verdun.

Years ago, during the Battle of Verdun.
Wiele lat temu, podczas bitwy pod Verdun.

So what were they doing in French Verdun?
Co więc takiego robili w francuskim Verdun?

She arrives in Verdun at midnight, local time.
Przyleci do Verdun o północy lokalnego czasu.

I don't want a second Verdun.
Bo nie chcę mieć drugiego Verdun!

These are Lambert grid coordinates for Verdun.
To współrzędne siatki Lamberta prowadzące do Verdun.

On 11 November, 90 years after the end of the First World War, you also invited us to a remembrance service in Verdun.
W dniu 11 listopada - w 90. rocznicę zakończenia I Wojny Światowej - zostaliśmy również zaproszeni na obchody do Verdun.

They even say it happened at Verdun...
Mówią nawet, że było to pod Verdun...

Ambulances at Verdun.
Karetki w Verdun.

Hopelessness is a winter in Verdun...
Beznadziejność, to zima w Verdun...

And somewhere here in Lorraine, in Verdun, they dug... but where?
I gdzieś tu, w Lotaryngii, w Verdun zaczęli kopać... ...ale gdzie?