the place where an arbitral tribunal meets, usually a precise address, e.g., a hotel. Has no legal significance. Contrast seat of the arbitration

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In some cases all schools, all churches, all public venues were closed.
W niektórych przypadkach zamknięto wszystkie szkoły, kościoły i miejsca publiczne.

TED

This is the venue where, as a young man, some of the music that I wrote was first performed.
To tutaj kiedy byłem młody po raz pierwszy wystąpiliśmy.

TED

Unregulated markets have been allowed unfiltered access by means of sponsorship to formal trading venues.
Rynkom nieregulowanym pozwolono na sponsorowany dostęp bez filtrów do oficjalnych systemów obrotu.

statmt.org

It changes about a third of the way into the 20th century, when this became one of the primary venues for music.
aż do lat 30. XX wieku kiedy radio stało się podstawowym medium muzyki.

TED