Nowoczesny słownik polsko-angielski

VBA

Visual BASIC for Applications