Nowoczesny słownik polsko-angielski

straż przednia

awangarda (w wojsku)

value-added network

VAN