Wordnet polsko-angielski

intentionally blank page
synonim: wakat

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C vacancy