Wordnet polsko-angielski

(a day of rest and worship: Sunday for most Christians
Saturday for the Jews and a few Christians
Friday for Muslims)
Sabbath
synonim: szabat
synonim: sabat

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U (relig) thesabbath

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SABBATH