Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

laminin receptor