Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

mother's arms, maternal arms