Wordnet polsko-angielski

(small order of macroscopic fresh and brackish water algae with a distinct axis: stoneworts)
Charales, order Charales
synonim: ramienicowce
synonim: ramienice właściwe

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

zool. (Charophyta) charophytes