Nowoczesny słownik polsko-angielski

random-access memory digital-to-analog converter