Wordnet polsko-angielski


1. (the ninth month of the Islamic calendar
the month of fasting
the holiest period for the Islamic faith)
Ramadan
synonim: ramazan

2. ( (Islam) a fast (held from sunrise to sunset) that is carried out during the Islamic month of Ramadan)
Ramadan: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Ramadan

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (relig) Ramadan

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

isl. Ramadan

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I weszliśmy w zachodnią świadomość ze sloganem: "W następny Ramadan, świat będzie miał nowych bohaterów."
And we entered Western consciousness with a tagline: "Next Ramadan, the world will have new heroes," back in 2005.

TED

I hear Ramadan in Egypt is great.
Słyszałem, że Ramadan w Egipcie jest wspaniały.

If only Ramadan Abadallah Shallah still taught in Tampa.
Mówiłam tylko, jeśli Ramadan Abadallah Shallah wciąż uczy w Tampie.