Nowoczesny słownik polsko-angielski

RAM

random-access memory

pamięć o dostępie swobodnym