Słownik polsko-angielski

med. cancer; zool. crayfish
~ płuc - lung cancer
~ skóry - skin cancer

Wordnet polsko-angielski


1. (small freshwater decapod crustacean that resembles a lobster)
crayfish, crawfish, crawdad, crawdaddy


2. ( (astrology) a person who is born while the sun is in Cancer)
Cancer, Crab: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(nowotwór) cancer
(skorupiak) crayfish
posuwać się ~kiem (bokiem) to move~crabwise

(gwiazdozbiór) Cancer
(znak zodiaku) Crab

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(zool) crawfish
crayfish: czerwony jak ~ red as a lobster.
2.
(med) cancer.
3.
(astrol, astron) Cancer.
4.
(geog): Zwrotnik Raka Tropic of Cancer.
5.
pl ~i (nakładane na obuwie) crampons

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

cancer n, carcinoma n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

carcinoma, cancer

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CRAWFISH

CRAYFISH

CRAB

CARCINOMA

CANKER

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m zool. crayfish; med., astr., geogr. cancer

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

zool. crayfish; crawfish; med. cancer

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

zool. (Astacus astacus) crayfish
crawfish

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cancer